O firmie

Historia działalności firmy

Firma M.A.T rozpoczęła swoją działalność w 1990 r. jako producent izolacji ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR na rurociągi i węzły cieplne. W roku 2000 firma M.A.T. zakupiła nową technologię oraz linię produkcyjną od niemieckiej firmy BIT do produkcji otulin typ RISO z półsztywnej pianki poliuretanowej. W 2002 r. firma wdrożyła system zarządzania jakością ISO 9001 oraz uzyskała certyfikat TUV. W tym samym okresie powstała idea produkcji paneli elewacyjnych w systemie mathermic®. W roku 2006 r. zakupiona została nowa maszyna wysokociśnieniowa do spieniania poliuretanu. Dzięki niej unowocześniono produkcję wyrobów z twardej pianki poliuretanowej (PUR).

Rok później powstało nowoczesne laboratorium do kontroli jakości oraz do badania parametrów fizycznych pianki poliuretanowej. W między czasie został całkowicie zmodernizowany park maszynowy dzięki czemu uzyskano efekt większej wydajności oraz wyższej jakości produktów a tym samym zmniejszono wytwarzanie odpadów.

Od roku 2010 r. trwały prace przygotowawcze do uruchomienia nowoczesnej linii produkcyjnej dla systemu mathermic®. W 2015 udało się zakończyć ten projekt sukcesem.

Aktualnie firma dysponuje halami o powierzchni ok. 3000 m², trzema liniami produkcyjnymi, laboratorium oraz wykwalifikowaną kadrą. Firma M.A.T. od 2002 r. współpracuje z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) korzystając z wielu programów dotyczących rozwoju i innowacyjności w biznesie m.in. bierze udział w pierwszym w Polsce projekcie badawczym „Panel Polskich Przedsiębiorstw”, który ma na celu obserwację najważniejszych zjawisk i trendów zachodzących w polskiej gospodarce.

M.A.T. realizuje także projekt w ramach Działania 6.1 Programu operacyjnego innowacyjna gospodarka „Paszport do Eksportu” w latach 2013-2015 r., który ma na celu pozyskanie nowych zagranicznych kontrahentów.
Przy współpracy z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego firma M.A.T. w 2014 r. skorzystała z Inicjatywy Jeremie (Joint European Resources for Micro- to- Medium Enterprises), dzięki której otrzymała kapitał inwestycyjny na dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

Na przestrzeni lat firma otrzymała wiele nagród m.in.:
– certyfikat „W trosce o naturę” przyznawany przez Polski System Recyklingu Organizację Odzysku S.A.
– wyróżnienie „Polski sukces 2002” przyznaną przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
– „Brązowy kask” w 2004 r. przyznany przez Polską Izbę Przemysłowo – Handlową
– nagrodę „Gazele Biznesu” w 2008 r. oraz 2014r. przyznawaną przez dziennik „Puls Biznesu” oraz firmę Coface.

Nasze produkty posiadają odpowiednie atesty oraz spełniają wymogi norm europejskich. M.A.T. znajduje się w czołówce producentów materiałów izolacyjnych w Polsce. Firma współpracuje z zakładami energetyki cieplnej, hurtowniami budowlanymi oraz wykonawcami robót ciepłowniczych. M.A.T. posiada, także odbiorców zagranicznych głównie w Niemczech, Belgii i na Litwie.

Partnerzy

Zgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz ustawodawstwa krajowego) informujemy, że z pełną treścią informacji w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych można zapoznać się pod adresem: http://www.mat-lodz.pl/wp-content/uploads/2021/06/klauzula.pdf