Kontakt

Godziny pracy:

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 


Dział Marketingu i Sprzedaży:


Marta Dąbrowska
marta.dabrowska@mat-lodz.eu
669-466-433
605-102-086
wew. 13

Monika Matczak-Słupecka
monika.slupecka@mat-lodz.eu
693-680-800
wew. 16

Dominik Nowacki
d.nowacki@mat-lodz.eu
601-264-725
wew. 30

Zgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz ustawodawstwa krajowego) informujemy, że z pełną treścią informacji w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych można zapoznać się pod adresem: http://mat-lodz.home.pl/rodo/klauzula.pdf